Legfőbb vágyunk az, hogy minél több ember személyesen megismerje Istent. Az igazság nagyon egyszerűen kifejezve annyi, hogy létezik egy Isten, aki megteremtett, és nagyon szeret bennünket (Mózes 1. könyve 1,1). Tőle kaptuk az életet, ezért méltó a hálánkra és szeretetünkre.

Mi azonban úgy döntöttünk, hogy nem engedelmeskedünk Neki és vétkeztünk ellene; mindannyian a rosszat választottuk, és nem azt tettük, ami helyes (Római levél 3,23). Lehet, hogy nem vagyunk az embertársunknál bűnösebbek, de az is lehet, hogy mindenkinél gonoszabbak vagyunk, akit csak ismerünk. Ez valójában azonban nem számít. Akár így, akár úgy, Isten előtt bűnösek vagyunk (János 1. levele 1,8).

Isten tökéletes, végtelenül jó, mindig igaz és igazságos. Nem nézi el a bűnt. Nem tudja egyszerűen figyelmen kívül hagyni, hogy mi az engedetlenség útját választottuk. A Bibliában az áll: „a bűn zsoldja a halál" (Római levél 6,23). Ez azt jelenti, hogy az Istennel szembeni lázadás méltó jutalma a halál. Ezt a büntetést érdemeljük.

Jézus, Isten egyszülött Fia, eljött a földre, és tökéletesen bűntelen életet élt. Keresztre feszítették, bár teljesen ártatlan volt. Azt a büntetést kapta, amit mi érdemeltünk ki. Ő volt a tökéletes áldozat, helyettünk szenvedte el a halálbüntetést, amely minket illetett volna (Római levél 5,8).

Jézus azonban nem maradt a sírban. Három nap múlva feltámadt, és később felment a mennybe. Vissza fog majd jönni mindazokért, akik hisznek Benne mint Megváltójukban. Jézus érted halt meg. Számodra is eljön a megváltás napja, ha kéred Tőle bűneid bocsánatát. Ha készen állsz arra, hogy megtérj a bűneidből, Ő megbocsát. Nem számít, mit tettél a múltban, ha Jézushoz megbocsátásért kiáltasz, nem fog elutasítani. A „megtérés" szó eredetileg azt jelenti, „elfordulni valamitől". Vizsgáld meg az életed, valld meg, hogy bűnös vagy, őszintén, szívedből döntsd el, hogy hátat fordítasz a bűnöknek, és kérd Őt, hogy bocsásson meg neked. Ha ezt megteszed, az Ő ígérete az, hogy megbocsát neked.

Az igazi kereszténység nem arról szól, hogy valaki egy bizonyos gyülekezetbe jár, vagy hogy keresztény nevelést kapott, esetleg melyik országban született. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy személyes kapcsolatod van Jézus Krisztussal, hogy ő valóban a te Megváltód. Nem elegendő az, hogy a pap, a pásztor, anyukád vagy a keresztmamád ismeri Jézust, neked kell Őt személyesen megismerned. Ők nem tudnak helyetted hinni. Másvalaki nem tud helyetted megtérni, ezt a lépést neked magadnak kell megtenni.

Jézus mindig, mindenhol ott van. Most is meghallja, ha kéred a bocsánatát. Add át neki az életedet most. Olyan gyorsan repül az idő, ne szalaszd el ezt a lehetőséget! Ha szeretnél imádkozni és kérni Jézust, hogy legyen a te megváltód, mondd el ezt az imát:

Jézus, tudom, hogy vétkeztem ellened. Tudom, hogy a saját akaratomból vétkeztem, és felelős vagyok ezért. Tudom, hogy méltó vagyok a büntetésedre, és a jogos büntetés számomra a halál. Jézus, elhiszem, hogy Te helyettem haltál meg. Bocsásd meg a bűneimet. Én nem tudom ezeket elfedni vagy eltávolítani magamtól, teljesen és kizárólag Tőled függök. Te vagy az egyetlen, aki meg tudsz engem menteni. Elutasítom a bűneimet, elfordulok tőlük, megtérek. Jézus, jöjj az életembe, vedd el a bűneimet, és mutasd meg, hogyan éljem az életemet igaz és Neked tetsző módon.

Ha elmondtad ezt az imát, akkor mostantól MEGVÁLTOTT VAGY! Isten teljesen megbocsátott neked, új teremtés vagy, Isten szemeiben ártatlan, bűntelen. Üdvözlünk Isten családjában! Fontos, hogy ezek után Jézussal való kapcsolatod fejlődésnek induljon. Minden kapcsolatra jellemző, hogy időt kell töltened azzal a személlyel, akit jobban meg szeretnél ismerni. Istent a Biblián keresztül tudod megismerni.

Bátorítunk téged, hogy gyere el a gyülekezetünk egyik bibliaórájára (vagy bármely biblia-hívő gyülekezet bibliaórájára). A gyülekezetben vannak elöljárók, akikhez kérdéseiddel fordulhatsz. A gyülekezetünkben a könyves asztalnál megtalálhatod az Új megtérők Biblia kalauza c. kiadványunkat. Érdemes ellátogatnod egy házicsoportba is, ahol megismerkedetsz más hívőkkel, akik segíteni, támogatni, bátorítani tudnak téged.

Az evangéliumot hirdetem nektek..., hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az írások szerint- feltámadt a harmadik napon.¹ Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet;² és megteremtette Isten az embert ...férfivá és nõvé teremtette õket.³ Ezt parancsolta az Úristen az embernek: "A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, bizony meghalsz."⁴ Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcsébõl, evett, majd adott a vele lévõ férjének is és õ is evett.⁵ Ahogyan tehát egy ember által jött a bûn a világba, és a a bûn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett⁷ és a bûn zsoldja a halál.⁸ És ezek elmennek az örök büntetésre.⁹ De úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,¹⁰ és Õ a bûneinket maga vitte fel testében a fára,¹¹ hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.¹² "Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?"¹³ Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.¹⁴ Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta õt a halálból, akkor üdvözülsz.¹⁵ És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.¹⁶ Ma ha az Õ hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.¹⁷ Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik;¹⁸ és félelmetes dolog az élõ Isten kezébe esni.¹⁹ Mert õ megemésztõ tûz.²⁰ Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van, ²¹ mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.²²

1 1 Korinthusiakhoz 15:1-4
2 1 Mózes 1:1
3 1 Mózes 1:27
4 1 Mózes 2:16-17
5 1 Mózes 3:6
6 Rómaiakhoz 5:12
7 Rómaiakhoz 3:23
8 Rómaiakhoz 6:23
9 Máté evangéliuma 25:46
10 János evangéliuma 3:16
11 1 Péter 2:24
12 János evangéliuma 3:16
13 Ap. Cselekedetei 16:30
14 Márk evangéliuma 16:16
15 Rómaiakhoz 10:9
16 Ap. Cselekedetei 4:12
17 Zsidókhoz 3:15
18 Zsidókhoz 9:17
19 Zsidókhoz 10:31
20 Zsidókhoz 12:29
21 Ézsiás 55:6
22 Rómaiakhoz 10:13